Academic Commission meeting on December 23

CONVOCATORIA ORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 23 de Decembro de 2021
HORA: 10h30
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:

1. Informe do coordinador.

2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da tese do alumno Pablo Fondo Ferreiro; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4. Asuntos de trámite.

5. Rogos e preguntas.  

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 21 de Decembro de 2021

A Secretaria da CAPD

Date: 
Thursday, December 23, 2021 - 10:30